21.02.2019
 • 21:53 ЛЕГІТИМНИЙ КЕРІВНИК КООПЕРАТИВУ
 • 21:59 Юрченко купила рішення мінюсту
 • 17:47 Банківський рахунок розблоковано
 • 22:06 ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ЮРЧЕНКО
 • 21:53 Новини від уповноважених осіб кооперативу
 • 21:23 Проходить інвентаризація, деякі факти

Вручення вимоги про проведення загальних зборів СДК "Орхідея-3"

 

Голові ОК «СДК ОРХІДЕЯ-3»

Юрченко Раїсі Михайлівні

02140, м. Київ, Дарницький район,

вул. Бориса Гмирі, буд. 3, кв. 159

від Ініциативної групи

ОК «СДК «ОРХІДЕЯ-3»

08.09.2018 р.

 

 

 

ВИМОГА

 

21 квітня 2013 року рішенням Загальних зборів членів ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «СДК ОРХІДЕЯ-3» (далі – «Кооператив») на посаду голови Кооперативу було призначено Юрченко Раїсу Михайлівну.

Згідно із п. 7.2. Статуту Кооперативу в редакції від 09.12.2016 р., (далі – Статут), голова та правління Кооперативу обираються Загальними зборами членів Кооперативу (далі – Загальні збори) на строк не більше ніж 5 (п’ять) років. Звертаємо увагу на той факт, що строк повноважень голови Кооперативу Юрченко Раїси Михайлівни та інших членів правління сплив 22 квітня 2018 року.

Відповідно до п. 6.3. Статуту, чергові Загальні збори скликаються на вимогу правління або голови Кооперативу не рідше одного разу на рік. Звертаємо увагу на той факт, що Вами, Раїсо Михайлівно, як головою Кооперативу, за весь час головування Загальні збори не скликались жодного разу, а склад уповноважених осіб не було обрано Загальними зборами Кооперативу.

Згідно із п. 6.5. Статуту, позачергові Загальні збори скликаються на вимогу не менше третини членів Кооперативу або ради правління / ревізійної комісії Кооперативу.

Відповідно до вимог Статуту, з метою обрання нового складу правління Кооперативу необхідно було скликати Загальні збори ще у лютому 2018 р., але через невідомі для членів Кооперативу причини – Загальні збори не скликалися і не відбулись, і тому станом на 08.09.2018 р. Юрченко Р.М. фактично незаконно займаєте посаду голови правління Кооперативу, не маючі на це достатніх повноважень. Беручі до уваги вказані обставини, членам Кооперативу вкрай необхідно обрати нове керівництво Кооперативу у максимально короткий строк.

З огляду на вищевказане, з метою припинення порушення норм чинного Статуту, впорядкування діяльності Кооперативу та приведення його роботи у відповідність до чинного законодавства України, просимо Вас, Раїсо Михайлівно:

 1. У найкоротший строк, але не більше, ніж за 20 днів з дати отримання цієї вимоги – скликати Загальні збори з метою обрання нового керівництва Кооперативу, членів правління, уповноважених осіб, спостережної ради та ревізійної комісії Кооперативу, у порядку, передбаченому п. 6.3. Статуту.
 2. Звертаємо Вашу увагу, що згідно з п. 6.5. Статуту, Загальні збори скликаються на вимогу, вказаних в ньому осіб або органів управління, тобто Ви, як голова правління Кооперативу, після отримання цієї вимоги фактично зобов’язані скликати та провести Загальні збори у відповідності до норм Статуту та чинного законодавства України.
 3. У разі Вашої згоди скликати Загальні збори відповідно до цієї вимоги, повідомити осіб, вказаних у цій вимозі, шляхом направлення їм для попереднього узгодження проекту письмового оголошення про порядок денний, дату, час та місце проведення Загальних зборів, за адресою: 02059 м. Київ, вул. Драгоманова 6А, кв. 47.
 4. У разі Вашої згоди скликати Загальні збори відповідно до цієї вимоги, повідомити осіб, вказаних у цій вимозі, шляхом направлення їм перелік (список) чинних членів ОК «СДК «ОРХІДЕЯ-3», (належним чином оформлений та завірений) за адресою: 02059 м. Київ, вул. Драгоманова 6А, кв. 47.
 5. У разі Вашої згоди скликати Загальні збори відповідно до цієї вимоги опублікувати попередньо узгоджене оголошення у порядку, передбаченому п. 6.3. Статуту, та довести інформацію про Загальні збори до відома членів Кооперативу у будь-який інший прийнятний спосіб, а також надати перелік друкованих видань встановлених Правлінням.
 6. У разі Вашої відмови скликати Загальні збори відповідно до цієї вимоги, повідомити у письмовій формі членів Кооперативу загалом, а також тих осіб, які вказані у цій вимозі, про обґрунтовані причини Вашої відмови скликати Загальні збори відповідно до п. 6.5. Статуту.

Адреса для відповіді та кореспонденції: 02059 м. Київ, вул. Драгоманова 6А, кв. 47.

 

Підписи членів Ініціативної групи:

 1. Іванов С.Г.
 2. Лазоренко І.В.
 3. Савченко М.С.
 4. Ємельянова Н.К.
 5. Кресс О.В.
 6. Тукало М.В.
 7. Возний В.В.
 8. Мотрич М.І.
 9. Островський В.Й.
 10. Кравченко С.Й.
 11. Шевченко Л.І.
 12. Шевченко І.М.
 13. Гаркуша К.Л.
 14. Сухін І.А.
 15. Пташник О.С.

Инициативная группа СДК «Орхидея-3»

СУПУТНІ СТАТТІ
Залиште коментар

Звертайтесь за телефоном до координатора:

+38 068 445-36-90 Іванов Сергій Геннадійович