17.12.2018
 • 21:23 Проходить інвентаризація, деякі факти
 • 19:45 ЗАВЕРШУЄТЬСЯ ПРОЦЕС ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
 • 01:32 Банківські реквізити для сплати внесків
 • 00:46 Розпочали переоблік та інвентаризацію 10.11.18
 • 15:05 27.10.2018 року відбулись ЗБОРИ УПОВНОВАЖЕНИХ ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ

Шановні громадяни!

 До Ініціативної групи находять запити від небайдужих людей щодо можливості взяти участь у Загальних зборах членів (далі – Загальні збори) Обслуговуючого кооперативу «СДК ОРХІДЕЯ-3» (далі – Кооператив) замість своїх бабусь і дідусів, які формально є членами Кооперативу, але з різних причин Загальні збори відвідати не можуть.

У відповідь на ці запити, повідомляємо наступне:

Кожний член Кооперативу, який з будь-яких причин, не має можливості відвідати Загальні збори, може видати довіреність члену своєї родини або іншій особі на участь у Загальних зборах.

Згідно з чинним законодавством України, член Кооперативу, видавши довіреність, вчиняє односторонній правочин, яким уповноважує свою довірену особу виконати замість себе певні дії, вказані в довіреності. Іншими словами, видавши довіреність, член Кооперативу доручає своїй довіреній особі прийняти участь і проголосувати на Загальних зборах замість себе.

Щодо самої довіреності, оскільки вона є одностороннім правочином, потрібно, щоб в ній були конкретно викладені повноваження довіреної особи. Довіреність має бути нотаріально посвідчена, оскільки нотаріус перевіряє особу довірителя та представника. Також важливо, щоб довіреність була видана на певний строк, наприклад, на 6 місяців або один рік. У разі проведення повторних загальних зборів найближчим часом (наприклад, для затвердження результатів інвентаризації земельних ділянок та активного просування питання щодо їх приватизації), представники зможуть приймати участь у повторних зборах.

Просимо поширювати цю інформацію серед ваших сусідів, щоб, у разі необхідності, люди мали час оформити довіреності.

Нагадуємо, Загальні збори відбудуться 11 жовтня 2018 року о 18:00 за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 36 (в Колонній залі Київської міської державної адміністрації).

Детально про Порядок денний Загальних зборів: 

Відбудуться Загальні Збори ОК «СДК «ОРХІДЕЯ-3» 11.10.2018 в КМДА/КИЇВРАДІ

Внизу наводимо приблизний текст довіреності для участі у Загальних зборах, з переліком повноважень, які мають бути в ній відображені. Ви можете скопіювати текст для нотаріуса, який буде оформляти вам довіреність.

 

З повагою,

Ініціативна група

 

Проект

 

ДОВІРЕНІСТЬ

 

__________________                                                                                      ________________

    (назва населеного пункту)                                                                                                                                  (число, місяць, рік)

                                            

________________________________________________________, паспорт

                                               (П.І.Б. Довірителя)

_____________________________________________________________ (далі – Довіритель) (серія, номер, коли і ким виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків) (місце проживання/реєстрації)

цією довіреністю уповноважує:

_______________________________________, паспорт ____________________________

         (П.І.Б. Повіреного)                                                         (серія, номер, коли і ким виданий)

___________________________________________________________________________________________ (далі – Повірений)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків) (місце проживання/реєстрації)

бути представником Довірителя у відносинах з Обслуговуючим кооперативом «СДК ОРХІДЕЯ-3» (ідентифікаційний код 33054643), (далі – Кооператив), з питань участі та голосування на загальних зборах членів Кооперативу (далі – Загальні збори), які відбудуться 11 жовтня 2018 року о 18:00 за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 36 (в Колонній залі Київської міської державної адміністрації).

 

Для цього Повіреному надається право від імені Довірителя:

 

 • здійснити необхідні дії для реєстрації Повіреного для участі на Загальних зборах;
 • брати участь у роботі Загальних зборів з правами, наданими члену Кооперативу чинним законодавством України та статутом Кооперативу;
 • подавати на Загальні збори виступи, заяви, листи, клопотання та інші документи;
 • представити Загальним зборам будь-які рішення, що стосуються будь-якого пункту порядку денного Загальних зборів,
 • голосувати з усіх питань порядку денного Загальних зборів належним Довірителю голосом;
 • подавати, одержувати та підписувати будь-які документи, пов’язані з реалізацією Довірителем права участі у Загальних зборах; зокрема, підписувати резолюції, протоколи, заяви, листи, вимоги, клопотання, протоколи та / або інші документи Загальних зборів;
 • бути обраним головою або секретарем Загальних зборів.

 

Цією довіреністю Довіритель також уповноважує Повіреного приймати участь у наступних / подальших Загальних зборах, які будуть скликані та проведені у відповідності до чинного законодавства України та статуту Кооперативу, з усіма вказаними вище повноваженнями.

 

Ця довіреність видана без права передоручення іншим особам та дійсна до “___” _______________ 20___ року включно. *

 

_______________________                                                                _____________________

(П.І.Б. Довірителя)                                                                                                                        (підпис)

 

* Стаття 247. Строк довіреності
1. Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії.
2. Строк довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої вона видана.
3. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є нікчемною.

 

ЗРАЗОК ДОВІРЕНІСТІ – завантажити

Инициативная группа СДК «Орхидея-3»

СУПУТНІ СТАТТІ
Залиште коментар

Звертайтесь за телефоном до координатора:

+38 068 445-36-90 Іванов Сергій Геннадійович